Agensi Pemasaran Digital

Kognifi adalah Agensi Kejuruteraan dan Pemasaran Digital di Malaysia. Fokus Kognifi adalah lebih kepada fungsi laman web digital dan memastikan pengoptimuman kod untuk tampiran luaran laman web. Dalam erti kata lain Kognifi adalah sebuah agensi pemasaran digital dan agensi reka bentuk web. Kognifi adalah versi Cognify Malaysia. Nama Kognifi diambil daripada perkataan Kognitif, yang bermaksud memproses dan memahami maklumat, menjadi lebih pintar dan berpengetahuan tinggi dalam reka bentuk web, teknologi yang digunakan dan pemasaran digital.

Permainan Mini Customer’s Journey Kognifi

Permainan Mini Customer’s Journey Kognifi

Visi Kognifi

Dalam talian (online) adalah sempadan semasa untuk perniagaan, terutamanya kepada perniagaan tempatan. Bagaimana sesebuah syarikat itu menggunakan fungsi dalam talian untuk mendapat kelebihan daripada syarikat yang lain adalah sangat penting, untuk pertumbuhan ekonomi sesebuah perniagaan dan bangsa. Dalam ekonomi digital, Kognifi membayangkan orang ramai untuk menjadi lebih produktif didalam talian. Dengan artificial intelligence dan gajet pintar komputeran, dunia akan menjadi saling berkait dengan melengkapi keperluan dan untuk mendapat kepuasan. Dalam erti kata lain, dalam masa 5 tahun, apa sahaja yang anda fikirkan, semuanya akan ada jawapannya, sejajar dengan penyelidikan Brain-Computer Interface (BCI).  Peluang-peluang untuk pemasaran diterapkan dengan bijak dan akan menjadi sangat luar biasa.

Misi Kognifi

Misi Kognifi adalah untuk membantu pemilik perniagaan berjaya dalam talian, sepertimana radio dan TV membuat perubahan sejak 100 tahun yang lalu. Pemilik syarikat perlu meluaskan sasaran dan berada dalam talian. Laman web yang dilengkapi dengan aplikasi yang dioptimumkan dengan baik sepenuhnya di bawah kawalan anda. Untuk hadir ketika pelanggan bertanya. Dengan kepintaran perniagaan, syarikat boleh dimaklumkan secara visual dan meramalkan aktiviti dan memacu permintaan. Memastikan dari kedua-dua dalam talian ke luar talian dan dalam talian ke talian (O2O), dari saluran media sosial ke laman web untuk menjana pendapatan.

 

Kognifi’s Goal

Matlamat Kognifi adalah untuk memastikan pengguna mempunyai pengalaman O2O yang kaya dan bermakna. Dan pengalaman ini hanya boleh didapati dari perniagaan dalam talian. Bagaimana untuk mendapatkan pencapaian ini adalah dengan mewujudkan kehadiran dalam talian yang berkesan untuk perniagaan seperti berikut:

 1. Boleh dijumpai dan dihubungi, oleh orang yang mencari produk dan perkhidmatan anda
  1. Pemasaran – Boleh dijumpai apabila orang mahukan jawapan
  2. Reka Bentuk Web – Prestasi
  3. Ditemui – Berikan apa yang prospek anda mahu
 2. Menarik minat pelawat dengan membiarkan mereka mencari tawaran terbaik, dengan cepat, di kedai dalam talian anda
  1. Panduan – Mudah untuk mencari maklumat yang sesuai dengan keperibadian yang berbeza
  2. Layout – Dapatkan semua maklumat yang relevan dengan pantas
 3. Membuat pengalaman pengguna dengan perniagaan semudah mungkin untuk mengekalkan pengguna dan membina kesetiaan dari mereka
  1. Berikan apa yang pengguna mahu dengan serta-merta
  2. Memastikan kepuasan pelanggan untuk membuat panggilan
 4. Mempunyai data yang berfungsi untuk mendapatkan hasil yang terbaik
  1. Dapatkan maklumat mengenai pelawat yang berkunjung ke laman web anda
  2. Lihat data dan maklumat yang penting, dan kenalpasti langkah yang perlu diambil

Sebagai Agensi Pemasaran Digital, Kognifi memahami dan pakar di dalam pemasaran, pembinaan dan reka bentuk laman web. Sebagai syarikat kejuruteraan digital, Kognifi memahami teknologi yang terlibat, apa yang perlu dilakukan, untuk mencapai kehendak perniagaan.

Aktiviti Kognifi

To recap, Kognifi is a vertically integrated company in the digital industry, covering the stack from back end coding and work to front end coding, design, and online marketing. This code optimization, means we have to have developers do coding appropriately,  for the business, to ensure the correct content appears securely as fast as possible for a device, irrespective if the user is online or offline. In perspective, Kognifi’s activities are:

Kognifi adalah sebuah syarikat yang bersepadu secara vertikal dalam industri digital, meliputi back end coding dan front end coding, reka bentuk, dan pemasaran dalam talian. Dalam pengoptimuman kod, kami mempunyai developers untuk melakukan pengkodan dengan betul dan tepat, untuk perniagaan pula, untuk memastikan kandungan yang betul dapat diakses dengan secepat mungkin untuk semua peranti, tanpa mengira jika pengguna berada dalam talian atau di luar talian. Dalam perspektif, aktiviti Kognifi adalah:

 1. Perancangan pemasaran digital
 2. Optimasi Enjin Carian
 3. Pemasaran dalam talian dan pemasaran media sosial
 4. Reka bentuk Laman Web dan Aplikasi dalam HTML, CSS, Javascript dan berdasarkan sistem CMS
 5. Full stack coding dalam Javascript, Angular, dan node.js
 6. Pelaksanaan e-mel dan perkhidmatan web dan konfigurasi
 7. Melaksanakan dan memantau perlindungan keselamatan siber
 8. Menyebarkan dan menyokong perkhidmatan awan untuk produktiviti, CRM, dan ERP
 9. Mengintegrasikan dan mengkonfigurasi API dari pelbagai aplikasi, platform, dan perkhidmatan
 10. Integrasi sumber data, analisis dan visualisasi data
 11. Dayakan prestasi, komunikasi, dan aplikasi IOT yang selamat

Kognifi, pada dasarnya, adalah agensi pemasaran digital yang memberikan tumpuan kepada pemasaran dalam talian dan kejuruteraan digital. Kami membina laman web, aplikasi, dan laman media sosial yang terlibat, direka bentuk untuk mengoptimumkan dengan teknologi mencari, dan selamat untuk interaksi dan penggunaan. Memandangkan persekitaran perniagaan bersaing dan sangat dinamik, syarikat perlu menggunakan teknologi terkini untuk menarik pelanggan dan meningkatkan perniagaan mereka. Kognifi melakukan ini dengan memastikan perniagaan mempunyai teknologi terkini yang direka untuk memenuhi keperluan perniagaan mereka. Secara ringkasnya, kognitif adalah kombinasi yang berikut:

  1. Agensi pemasaran digital
  2. Agensi reka bentuk web
  3. Agensi pemasaran dalam talian
  4. Agensi pengoptimuman enjin carian (SEO)
  5. Agensi kejuruteraan digital

Agensi Pemasaran Digital

digtal marketing agency
Sebagai agensi pemasaran digital, Kognifi berfungsi didalam perniagaan atau untuk pelanggan memahami matlamat mereka, sama ada dalam enjin carian atau media sosial. Pemahaman ini membangunkan strategi digital untuk pelanggan dalam jangka panjang, meramalkan kos, sumber yang diperlukan dan aktiviti. Skop kerja adalah:

 1. Tentukan matlamat atau pencapaian KPI
 2. Tentukan pasaran sasaran
 3. Tentukan demografi
 4. Kenal pasti emosi yang akan ditimbulkan dalam sasaran
 5. Tentukan alasan untuk digunakan untuk menyokong emosi
 6. Buat kedudukan atau gunakan kedudukan sedia ada
 7. Tetapkan jenis imejan atau grafik yang akan digunakan
 8. Mewujudkan perancangan media untuk carian, rangkaian iklan dan media sosial dan saluran berita untuk digunakan
 9. Buat pelan tindakan untuk pelaksanaan

Agensi Reka Bentuk Web

online business
Sebagai agensi reka bentuk web, Kognifi memperoleh maklumat untuk reka bentuk web daripada pelanggan. Maklumat ini akan sama dengan info yang disenaraikan di atas. Kemudian kami akan melengkapkan kerja seperti berikut:

 1. Kami akan membina tema, susun atur dan navigasi laman web berdasarkan visi perniagaan atau klien
 2. Kami akan menentukur pada matlamat, interaksi pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) sebagai aspek asas reka bentuk web dan kejayaan tapak atau aplikasi
 3. Kami akan memberi nasihat mengenai kemungkinan idea mereka terhadap matlamat yang diperlukan
 4. Lakarkan pelan tindakan yang diperlukan untuk ujian dan pembangunan
 5. Buat kod dan integrasi API yang diperlukan
 6. Lancarkan laman web, aplikasi atau halaman

Elemen Reka Bentuk Web

Elemen reka bentuk web adalah penting. Terdapat banyak elemen reka bentuk yang boleh digunakan untuk kegunaan dalam talian. Dan ini adalah penting untuk memahami dari segi penggunaan untuk paparan mudah alih, tablet dan desktop. 2 elemen yang sangat penting ialah:

 1. Typography – memudahkan bacaan dan rendering yang konsisten dalam mana-mana pelayar dan saiz skrin
 2. Jenis dan saiz fail imej – untuk kelajuan rendering

Agensi Pemasaran Dalam Talian

digital marketing
Sebagai agensi pemasaran dalam talian, Kognifi akan melakukan perancangan berdasarkan maklumat ringkasan dari pelanggan mengenai sasaran dan KPI yang diperlukan. Perancangan ini mewujudkan pelan tindakan untuk melancarkan kempen sama ada untuk carian atau media sosial. Skop kerja adalah seperti berikut:

Untuk Pengiklanan

 1. Tentukan matlamat dan KPI untuk kempen pemasaran dalam talian
 2. Tentukan pasaran sasaran dalam talian
 3. Tentukan demografi dalam talian
 4. Lakukan perancangan kata kunci dan kenalpasti kata kunci untuk digunakan untuk Iklan danSEO
 5. Merancang iklan untuk iklan dalam talian
 6. Tentukan reka bentuk web untuk halaman pendaratan iklan
 7. Buat kandungan digital untuk halaman pendaratan
  1. Imej digital seperti ikon, lukisan, atau gambar
  2. Video digital dengan videografi atau animasi yang mendalam
  3. Letakkan artikel iklan pada halaman pendaratan
 8. Dapatkan kelulusan pelanggan untuk iklan dalam talian dan kandungan digital
 9. Persediaan untuk carian, rangkaian iklan atau pengiklanan media sosial
 10. Tetapkan media dan perancangan bajet untuk pemasaran dalam talian
 11. Melaksanakan pelan

Dari Dalam Talian ke Luar Talian (O2O)

 1. Tentukan matlamat dan KPI untuk kempen
 2. Tentukan pasaran sasaran
 3. Tentukan demografi
 4. Tetapkan jenis kempen, sama ada pertandingan, permainan atau harta karun
 5. Kenal pasti insentif
 6. Merancang kempen dan unsur-unsurnya
 7. Menetapkan keperluan pengekodan dan tempoh masa
 8. Buat rancangan projek dan bajet
 9. Lakukan penyelidikan kata kunci untuk mengiklankan kempen
 10. Dapatkan pelan dan kelulusan belanjawan
 11. Persediaan untuk carian atau pengiklanan media sosial
 12. Tetapkan media dan perancangan bajet
 13. Melaksanakan pelan

Agensi Optimasi Enjin Carian (SEO)

seo
Sebagai sebuah syarikat agensi SEO, Kognifi membolehkan laman web anda ditemui di internet untuk sesuatu istilah carian. Dengan membuat laman web itu seorang penjual dapat memasarkan dan terlibat dengan prospek pada setiap masa 24/7. Mempunyai laman web yang dijumpai untuk istilah carian adalah fungsi pemasaran digital kritikal. Ia memastikan pelaburan perniagaan dalam reka bentuk laman web, pemasaran digital, dan kejuruteraan web mempunyai ROI yang jelas dan wang yang dibelanjakan dengan baik. Skop kerja seperti berikut:

 1. Tentukan tujuan laman web. Adakah ia untuk penjanaan utama atau e-dagang.
 2. Kenal pasti beberapa istilah carian yang mewakili produk atau perkhidmatan perniagaan
 3. Lakukan imbasan pesaing untuk istilah ini
 4. Tentukan istilah carian atau kata kunci yang paling sesuai untuk pangkat untuk
 5. Tentukan apa yang perlu dilakukan untuk menilai kata kunci tersebut
 6. Buat garis masa dan masa yang diharapkan untuk pangkat, bergantung pada tahap persaingan
 7. Membina dan melancarkan laman web
 8. Bina atau sambungkan ke media sosial dan laman subjek yang berkaitan
 9. Memantau perjalanan dan interaksi penontonnya
 10. Tweak di mana perlu untuk memandu ke halaman pertama
 11. Sebaik sahaja laman web itu didokumenkan pada halaman pertama halaman hasil enjin carian (SERP) kata kunci, pemantauan berterusan dilakukan untuk memastikan kedudukan dikekalkan atau ditingkatkan.

Agensi Kejuruteraan Digital

kognifi_web-design-building_coding
Kognifi sebagai agensi kejuruteraan digital merancang dan melaksanakan perkhidmatan digital untuk memenuhi keperluan organisasi atau perniagaan. Khidmat keperluan perniagaan adalah seperti berikut:

 1. Menyediakan perkhidmatan nama domain dan mematikan pelayan premis untuk perkhidmatan web
 2. Merancang dan membina laman web dan aplikasi web untuk peluang perniagaan
 3. Struktur dan kod laman web dan aplikasi web untuk dioptimumkan untuk carian
 4. Struktur dan kod laman web dan aplikasi web untuk dioptimumkan untuk carian
 5. Menyesuaikan, mengintegrasikan dan mengkonfigurasi API yang berkaitan untuk membolehkan pelbagai jenis fungsi seperti kecerdasan buatan dan realiti maya.
 6. Merancang dan membina automasi dan fungsi chatbot ke laman web dan aplikasinya
 7. Merancang dan membina analitik ramalan ke laman web dan aplikasinya
 8. Reka bentuk dan bina aliran kerja untuk interaksi dan automasi laman web
 9. Mengesahkan dan menguji kod, laman web dan aplikasi web untuk memenuhi standard kawalan kualiti untuk konsistensi dan kelajuan prestasi
 10. Membangunkan kod untuk membolehkan mod pertama dan luar talian mudah alih untuk tapak web
 11. Melaksanakan dan mengawasi perlindungan keselamatan siber untuk laman web

Syarikat Pengiklanan Awan (Cloud Services)

Microsoft Partner - Cloud Service Provider
Sebagai syarikat perkhidmatan awan (Cloud Services), Kognifi menjual, melaksanakan dan menyokong perkhidmatan awan seperti Microsoft Office 365 dan Google Cloud kepada pemilik perniagaan. Skop kerja termasuk:

 1. Melaksanakan Office 365 atau perisian G-Suite sebagai perkhidmatan untuk perniagaan
 2. Menyebarkan dan menyokong perkhidmatan awan untuk produktiviti, CRM, dan ERP
 3. Pelaksanaan dan konfigurasi perkhidmatan e-mel
 4. Membolehkan tempahan atau pelantikan kalendar di laman web perniagaan untuk mengautomasikan pelantikan pelanggan dan tempahan perkhidmatan.
 5. Tambah risikan perniagaan kepada perkhidmatan pemasaran digital melalui CRM

Ringkasan Kognifi

Tujuan dan matlamat Kognifi adalah dari pelbagai aspek. Antaranya ialah untuk menjadi syarikat perkhidmatan digital yang terkemuka di rantau ASEAN dalam tempoh sepuluh tahun akan datang. Kognifi juga ingin memberikan pengguna melalui pengalaman  yang hebat dalam talian. Kognifi akan mencapai matlamat itu dengan menjadi suatu organisasi untuk membantu memenuhi memenuhi matlamat mereka.

Optimasi Enjin Carian (SEO)

Kognifi membolehkan perniagaan anda menjadi lebih pintar dan lebih interaktif di dalam talian. Ini membolehkan perniagaan anda mencapai pelanggan sasaran. Melalui SEO, analisis dan kecerdasan perniagaan, Kognifi menunjukkan bagaimana pelanggan sasaran anda berinteraksi dengan anda. Ini membuatkan anda sedar akan apa yang anda perlu lakukan untuk menarik dan menukar sasaran tersebut kepada pelanggan.

Agensi Pemasaran Digital

Ekonomi digital pada hari ini dan esok memerlukan anda untuk dilihat dan dikenali oleh pelanggan anda.Ini bermakna anda perlu dilihat di semua platform dalam talian. Facebook dan media sosial lain adalah sebahagian daripada itu. Tetapi anda memerlukan laman web anda yang direka dengan baik, e-mel perniagaan yang boleh dipercayai, dan sistem untuk memproses permintaan pelanggan. Ia tidak perlu mengeluarkan duit yang banyak untuk mengambil perkhidmatan agensi pemasaran digital.

Agensi Kejuruteraan Digital

Perniagaan kognitif boleh menjadi suatu persediaan yang cepat dan pantas. Anda boleh memiliki perkhidmatan perniagaan seperti e-mel yang lebih pintar, pemasaran, kedai dalam talian, proses pembayaran, tetapan temujanji dan susulan pelanggan dengan lebih mudah. Menambah ciri-ciri keselamatan pada laman web akan peroleh kepercayaan yang lebih tinggi dari pelanggan anda. Berikan perniagaan anda nama yang sebenar dan dari nama itu ia akan persembahkan perniagaan anda sebagai suatu yang serius dan boleh dipercayai. Kognifi menyediakan akses perniagaan untuk:

 1. Mewujudkan nama perniagaan dan kehadiran anda dalam talian
 2. Memasarkan produk dan perkhidmatan anda dengan berkesan dalam talian kepada pelanggan sasaran anda
 3. Membolehkan kedai e-dagang yang selamat
 4. Melaksanakan perisikan untuk menindaklanjuti pelanggan anda dan bekerja dalam proses
 5. Perisian dan aplikasi untuk mengautomasikan proses anda

Dapatkan perniagaan anda ke dalam ekonomi digital cara pemasaran digital Kognifi. Cognify it. Atau seperti yang kita katakan, Kognifi itu. Untuk perniagaan apa-apa saiz, dari perniagaan kecil-kecilan hingga syarikat organisasi besar.

Call 2 Enquire